Branschvinnare i Sverige 2023

Nyheter från HandelsConsulting

Hur kan verksamheter dra nytta av ChatGPT?

Sedan lanseringen i november 2022 har OpenAI:s virtuella assistent, ChatGPT, blivit en central aktör i den digitala världen med över hundra miljoner aktiva användare idag. Genom förmågan att skapa diverse innehåll, från text till video, står generativ AI redo att omforma affärslandskapet totalt. Men hur kan dagens företag dra nytta av ChatGPT? Denna artikel beskriver hur plattformen kan användas för att skapa konkurrensfördelar och maximala effektivitetsvinster.

Företaget OpenAI tog världen med storm när de i november 2022 lanserade den AI-baserade virtuella assisten ChatGPT. Bara fem dagarna efter lanseringen hade plattformen en miljon användare, och idag har den över hundra miljoner aktiva användare. ChatGPT kan användas för att skapa nytt innehåll inklusive ljud, kod, bilder, text, simuleringar och videor. Därmed lär generativ AI, tekniken bakom ChatGPT, skapa disruption i princip alla branscher där kunskap från skrivna dokument, videor eller bilder kan digitaliseras. I ett allt mer digitaliserat samhälle och med artificiell intelligens framtågande kommer generativ AI att kraftfullt möjliggöra konkurrensfördelar för de företag som knäcker koden för adoption. Så hur kan verksamheter då använda ChatGPT till sin fördel?

Effektiv och kostnadseffektiv kundsupport

ChatGPT kan integreras och agera first line kundservice på flera plattformar, exempelvis på företags webbplatser, sociala medier eller appar. Detta genom att besvara vanliga frågor, hjälpa kunder att navigera och att tillhandahålla snabb information om produkter samt tjänster. Den kan till och med integreras med företagets databaser för att hämta specifik information om kundens konto, beställningar eller andra uppgifter, för att ge personlig och relevant support. Om ChatGPT inte kan lösa en kunds problem kan den enkelt vidarebefordra ärendet till en mänsklig agent. Över tid kan dock plattformen lära sig från tidigare interaktioner, och förbättra sina svar baserat på feedback och nya data.

Ytterligare en fördel med ChatGPT, jämfört med mänskliga agenter som kan behöva raster och ledighet, är att den kan ge support dygnet runt utan avbrott. Kund får därmed omedelbara svar, vilket minskar väntetiderna samt ökar kundnöjdheten. Plattformen kan även hantera ett stort antal förfrågningar samtidigt, vilket kan minska behovet av mänskliga resurser och därmed minska kostnaderna. ChatGPT möjliggör också att företag kan erbjuda kundsupport på flera språk, utan flerspråkiga agenter, då den virtuella assistenten kan förstå och generera text på flera olika språk.

Optimering av användarupplevelsen och personifiering

Som företag kan det vara en god idé att låta ChatGPT samla in och analysera data från kundinteraktioner. Detta då plattformen kan leverera värdefulla insikter kring kundbehov, vanliga problem och potentiella förbättringsområden. Men också då ChatGPT kan bistå med att analysera användarbeteende för att rekommendera anpassningar kopplat till webbdesign, navigering eller andra aspekter av användarupplevelsen.

Dessutom kan ChatGPT, med integration i andra system, erbjuda personaliserade upplevelser för användare baserat på deras historik, preferenser eller beteende för att optimera användarupplevelsen. Plattformen kan till och med ge råd om kulturella nyanser eller vilken terminologi som är mest lämplig för en viss region eller målgrupp. Därmed kan verksamheter nyttja plattformen som ett effektivt verktyg för att optimera användarupplevelsen och personifiera den.

Kundinsikter som optimerar produktutveckling och maximerar försäljningen

Likväl kan ChatGPT’s förmåga att analysera stora mängder data, och inhämta information från sociala medier, recensionswebbplatser och andra liknande källor, bidra med nya kundinsikter. Detta genom att identifiera konsumenttrender, behov och önskemål, som genererar kännedom om vilka produkter eller funktioner som kan vara efterfrågade. På så vis kan den maximera försäljningen genom skapa personliga produktrekommendationer, beskriva erbjudanden och kampanjer baserat på användarens interaktioner.

Baserat på den informationen kan ChatGPT dessutom bistå utvecklingen av nya produkter eller tjänster. Den kan exempelvis användas för att brainstorma produktidéer eller funktioner baserat på angivna kriterier, marknadsdata eller kreativa instruktioner. Likadant kan ChatGPT föreslå optimeringar för produktens design, funktionalitet eller användargränssnitt. Den kan till och med automatisera vissa aspekter av produkttestning, särskilt när det gäller mjukvaruprodukter, genom att identifiera buggar, prestandaproblem eller användargränssnittsproblem. Om företag integrerar deras CRM-system kan de också få realtidsinformation om kunder, leads och tips på försäljningsmöjligheter.

Marknadsföring och content creation

Ett annat användningsområde för ChatGPT, i och med dess förmåga att analysera stora datamängder, är marknadsföring. Exempelvis kan den underlätta vid strategiskt beslutsfattande genom att identifiera trender, bevaka varumärkesomnämnanden och generera insikter om vilken marknadsföring som presterar bäst för att optimera annonskampanjer. ChatGPT har även påvisat att den effektivt kan analysera sökord, användarbeteende eller feedback som genererar förslag på hur innehållet kan optimeras för SEO, engagemang eller konverteringar.

Vidare kan företag använda plattformen som en assistent för att generera idéer eller nya vinklar för content samt föreslå relevanta ämnen för en viss målgrupp. Rent praktiskt kan ChatGPT kan skapa målgruppsspecifika utkast till blogginlägg, artiklar, nyhetsbrev eller andra textbaserade format. Den kan också förbättra befintligt innehåll eller korrekturläsa, vilket spar tid och bidrar till en högre kvalité.

Intern support som förenklar arbetet

ChatGPT kan också hjälpa anställda med IT-problem, HR-relaterade frågor eller andra interna ärenden. Exempelvis kan ChatGPT vägleda anställda hur man återställer ett lösenord, ansluter till VPN eller hitta rätt information på intranätet. Plattformen kan också ge svar på enklare frågor som rör företagspolicy, HR-riktlinjer, förmånsfrågor, semesterpolicy, IT-procedurer eller andra interna ärenden. Plattformen kan även informera anställda om viktiga företagsuppdateringar, nyheter eller förändringar i policies. Ett annat användningsområde för den är att samla in feedback från anställda, oavsett om det gäller en ny intern produkt, ett evenemang eller något annat relevant.

I praktiken kan ChatGPT även assistera med att boka möten, hitta lediga tider eller påminna om kommande händelser om företagets kalendersystem integreras. Plattformen kan också integreras och skicka påminnelser för uppgifter, möten eller deadlines samt följa upp med anställda eller kunder när det behövs. Likadant kan ChatGPT integreras med andra företagssystem, som CRM, ERP eller projektledningsverktyg, för att hämta eller uppdatera information på begäran.

För att inte nämna att ChatGPT kan hämta, sammanställa och presentera data eller rapporter som anställda kan behöva för sina arbetsuppgifter. Exempelvis kan den kontinuerligt generera försäljningsrapporter, kundengagemangsanalyser eller lagerstatusrapporter. ChatGPT kan hjälpa till med att sortera, filtrera och analysera stora datamängder, extrahera relevant information från dokument eller konvertera data mellan olika format. Slutligen kan den övervaka viktiga metriker, och skicka varningar när något avviker från normen.

Automatiserad och individanpassad kompetensutveckling

Som företag kan man nyttja ChatGPT för att enkelt skapa individanpassade utbildningar och stärka kompetensutvecklingen. Exempelvis kan man skapa utbildningsmaterial, spel eller quizzer för att göra inlärningen mer engagerande och mätbar. Men man kan också skapa realistiska scenarier eller problem som den anställde behöver lösa, vilket främjar praktisk tillämpning av kunskap. Vidare kan ChatGPT agera som en motpart i rollspel eller simuleringar, vilket kan vara särskilt användbart för att träna färdigheter inom försäljning, kundservice eller andra interaktiva roller.Genom att analysera data kan plattformen även skräddarsy utbildningsmaterial baserat på den enskilda användarens kunskapsnivå, inlärningsstil och intressen, vilket leder till en mer personlig och effektiv inlärningsupplevelse. 

Genom att samla in data om användarens interaktioner, framsteg och inom vilka områden hen upplever svårigheter kan HR och företagsledare ges värdefulla insikter om utbildningens effektivitet samt områden för förbättring.

Sammanfattningsvis har ChatGPT fått en oerhörd slagkraft, och som företag bör man analysera både vilka möjligheter och hot detta för med sig. Som artikeln konstaterar finns det redan flera användningsområden för ChatGPT i företagsverksamheter, inom till exempel kundsupport, marknadsföring, produktutveckling, intern support och kompetensutveckling. Som i sin tur kan medföra ökad effektivitet, lönsamhet och konkurrensfördelar.


HandelsConsulting bidrar med den senaste kunskapen från Handelshögskolan till Sveriges näringsliv. Vi har genom åren bistått företag och organisationer med insikter om hur företag bör arbeta strategiskt för att minimera risker, och har erfarenhet av att utveckla affärsplaner samt att genomföra konkurrentanalyser. Ta en titt på vårt tjänsteerbjudande för att se hur vi kan hjälpa ert företag eller organisation.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.