Branschvinnare i Sverige 2023

Nyheter från HandelsConsulting

Så attraherar och behåller du unga kunder

Arbetar ditt företag aktivt med att attrahera och att behålla unga kunder? Unga kunder tenderar att förbises, då de inte klassas som de mest köpstarka. Denna målgrupp är dock oerhört väsentlig att tillgodose, då det annars kan äventyra hela verksamhetens framtida existens. I den här artikeln kommer vi att belysa vikten av att attrahera samt att behålla unga kunder, för att vidare förmedla hur man som företag framgångsrikt lyckas med det.

Fastän det kan tyckas självklart att yngre generationer utgör framtidens köpstarka privatkunder, men också framtidens företagskunder, tenderar dessa att förbises av företag eftersom de inte är lika köpstarka som övriga målgrupper. Unga kunder har dock potentialen att bli långvariga kunder, och att ha ett högt livstidsvärde. Detta eftersom de kan komma att generera intäkter för företaget under många år framöver, och bidra till att säkerställa verksamhetens långsiktiga överlevnad samt tillväxt. Om de väljer konkurrenter eller överger företaget helt, kan det leda till minskade intäkter och en negativ påverkan på företagets ekonomi.

Om än mer väsentligt kan lyhördhet för ungas behov och önskemål ge företag insikter om nya trender, som bidrar till att utveckla produkter eller tjänster, för att även framgent vara konkurrenskraftiga på marknaden. Företag som inte är lyhörda riskerar att äventyra hela sin framtida existens. Kodak och MySpace är exempel på företag som fatalt misslyckats med detta, till följd av bristande kundkännedom och deras sena respons på unga kunders preferenser samt förändrade beteende. På en snabbföränderlig marknad kan det vara avgörande att attrahera och att behålla unga kunder för att i framtiden vara relevanta även för den större massan.

Vikten av att anpassa sig till unga kunders preferenser och förändrade beteenden går inte nog att understryka. Detta kräver att man som företag är öppen för förändring och innovation, och att man proaktivt verkar för att vara insatt i de senaste trenderna. God kundkännedom bland unga kunder är en nyckelfaktor för att kunna anpassa sina produkter, tjänster och marknadsföringsstrategier framgångsrikt.

Vidare är unga kunder generellt mycket digitaliserade, och använder sina smartphones för att söka information och att handla. En stark digital närvaro som företag, inklusive en användarvänlig webbplats för desktop och mobil, är därmed grundläggande. Det innefattar även aktivitet i sociala medier, som att dela relevant innehåll, interagera med följare och använda sociala medier som en plattform för marknadsföring och kundinteraktion. Facebook och Youtube är lämpliga plattformar, men huvudsakligen Instagram, Snapchat och TikTok då unga har starkast närvaro där.

Att delta aktivt på sociala medier handlar inte bara om att skapa posts, reels och podcastavsnitt som appellerar till unga kunder, eller att skapa en stark varumärkesidentitet som unga kan samt vill identifiera sig med, utan om kundinteraktion och feedback. Att lyssna på unga kunders åsikter och feedback är viktigt. Företag bör erbjuda sätt för kunder att ge återkoppling och sedan agera på den feedbacken för att förbättra sina produkter och tjänster. Interagera med unga kunder genom att svara på deras frågor, kommentarer och dela recensioner.

Kundupplevelsen bör även den stå i fokus, vilket innebär mer än feedback och återkoppling. Det inkluderar en snabb och enkel köpprocess, personifierade rekommendationer och erbjudanden, enkel returpolicy, och utmärkt kundsupport. Om möjligheten att erbjuda kundsupport utöver telefon och e-post via chatt och sociala medier så bör detta implementeras. Diversifierade betalningsalternativ och delbetalning är också att föredra, inklusive digitala plånböcker samt mobila betalningar.

Vidare är det av stor vikt att producera marknadsföring med budskap som talar direkt till unga kunders intressen, värderingar och livsstil. Unga väljer varumärken som de kan identifiera sig med, men också de varumärken som bidrar till deras identitetsskapande. Hur kan ditt varumärke förmedla vad en individ står för och inte. Studier visar att företag som aktivt arbetar med hållbarhet och lyckas förmedla det externt tilltalar den yngre generationen. Därför bör man som företag påvisa sitt engagemang för sådana frågor genom att vidta hållbara och samhällsorienterade åtgärder.

Sammanfattningsvis är unga kunder generellt tidiga adoptörer av nya trender och teknologier. Genom unga kunder kan företag hålla sig informerade om förändringar i marknaden och konsumentbeteenden, vilket kan vara värdefullt för företagets anpassning och innovation. De utgör därför en viktig demografisk grupp som företag bör beakta för att säkerställa sin långsiktiga framgång och relevans på marknaden. Att förstå och möta deras behov och förväntningar är avgörande för en livskraftig kundbas, konkurrenskraft, tillväxt och företagets framtida existens.


HandelsConsulting bidrar med den senaste kunskapen från Handelshögskolan till Sveriges näringsliv. Vi har genom åren bistått företag och organisationer med insikter om hur företag bör arbeta strategiskt för att minimera risker, och har erfarenhet av att utveckla affärsplaner samt att genomföra konkurrentanalyser. Ta en titt på vårt tjänsteerbjudande för att se hur vi kan hjälpa ert företag eller organisation.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.