Bertling

  • admin
  • April 27, 2019
Digital & Technology Problem Bertling ställs inför utmaningen att erhålla realtidsinformation om sitt containergods som skeppas på översjö. Vidare efterfrågade Bertling insikt [...]

Thomas Concrete Group

  • admin
  • April 27, 2019
Market Intelligence Market Analysis Problem Thomas Concrete Group var intresserade av en specifik marknad för en betongprodukt och behövde en klar bild [...]

Kraftstaden

  • admin
  • April 23, 2019
Digital & Technology Problem Företagets process för att hantera medarbetarundersökningar upplevdes som ineffektiv och tidskrävande då antalet medarbetare på företaget hade vuxit [...]