Bertling

  • admin
  • April 27, 2019
Digital Problem Bertling ställs inför utmaningen att erhålla realtidsinformation om sitt containergods som skeppas på översjö. Vidare efterfrågade Bertling insikt i vilka [...]

Kraftstaden

  • admin
  • April 23, 2019
Digital Problem Företagets process för att hantera medarbetarundersökningar upplevdes som ineffektiv och tidskrävande då antalet medarbetare på företaget hade vuxit flera år [...]