Voith Hydro

  • admin
  • August 13, 2019
Market Intelligence Competetive Analysis Problem Småskaliga vattenkraftverk inom effektområdet 150 kW till 10 MW arbetar Voithrelativt lite med men vill potentiellt arbeta [...]

Stockholms Hamn AB

  • admin
  • August 13, 2019
Market Intelligence Problem För att säkerställa en fortsatt starkt ställning som hamn- och sjöfartsstad bygger Stockholms Hamnar just nu Stockholm Norviks Hamn [...]

Invest Stockholm

  • admin
  • August 13, 2019
Market Intelligence Problem Invest Stockholm har, i och med Storbritanniens utträde ur EU, upptäckt möjligheten att marknadsföra Stockholm som en attraktiv region [...]

Volvo

  • admin
  • April 27, 2019
Market Intelligence Market Analysis Problem Volvo var intresserade av en specifik marknad för en betongprodukt och behövde en klar bild av situationen [...]