Falkenbergs Näringsliv AB

  • admin
  • August 13, 2019
Sustainability Social Impact/Environmental Impact Problem Falkenbergs Näringsliv AB uppfattade svårigheter i att redovisa vilken påverkan deras verksamhet har i kommunen. De ville [...]

AFA Fastigheter

  • admin
  • August 13, 2019
Sustainability Environmental Impact Problem AFA Fastigheter var i behov av att se över sitt interna hållbarhetsarbete. Företaget är ambitiösa vad gäller hållbarhet [...]

Kvarterskliniken

  • admin
  • April 27, 2019
Sustainability Problem I Västra Götalandsregionens miljöpolicy står det att alla primärvårdsenheter skall miljödiplomeras enligt mallen ”kriterier för miljödiplomering av primärvård”. Lösning HandelsConsulting [...]