Falkenbergs Näringsliv AB

 • admin
 • August 13, 2019
Sustainability Social Impact/Environmental Impact Problem Falkenbergs Näringsliv AB uppfattade svårigheter i att redovisa vilken påverkan deras verksamhet har i kommunen. De ville [...]

AFA Fastigheter

 • admin
 • August 13, 2019
Sustainability Environmental Impact Problem AFA Fastigheter var i behov av att se över sitt interna hållbarhetsarbete. Företaget är ambitiösa vad gäller hållbarhet [...]

Essity Hygiene & Health AB

 • admin
 • August 13, 2019
Strategy & Organisation Best Practise Analysis Problem Essity genomför olika projekt för att utveckla verksamheten såväl som produktsortimentet. Essityönskar utveckla sina metoder [...]

Göteborgs Botaniska Trädgård

 • admin
 • August 13, 2019
Customer Insight Customer Satisfaction Index Problem Göteborgs Botaniska Trädgård saknade underlag för hur besökarna på plats i trädgården uppfattade besöket, varför och [...]

Voith Hydro

 • admin
 • August 13, 2019
Market Intelligence Competetive Analysis Problem Småskaliga vattenkraftverk inom effektområdet 150 kW till 10 MW arbetar Voithrelativt lite med men vill potentiellt arbeta [...]

Stockholms Hamn AB

 • admin
 • August 13, 2019
Market Intelligence Problem För att säkerställa en fortsatt starkt ställning som hamn- och sjöfartsstad bygger Stockholms Hamnar just nu Stockholm Norviks Hamn [...]

Connecting Capital Sweden

 • admin
 • August 13, 2019
Strategy & Organisation Commercial Due Diligence Problem HandelsConsultingmottog ett call-in från ConnectingCapital  som på kortvarsel var i behov av en kommersiell duediligence [...]

El-Björn AB

 • admin
 • August 13, 2019
Customer Insight General text here Problem El-Björn, som nyligen förvärvats av ConnectingCapital, har sett över sin försäljning inom torkrumsprodukter och hur en [...]

Invest Stockholm

 • admin
 • August 13, 2019
Market Intelligence Problem Invest Stockholm har, i och med Storbritanniens utträde ur EU, upptäckt möjligheten att marknadsföra Stockholm som en attraktiv region [...]

Bertling

 • admin
 • April 27, 2019
Digital Problem Bertling ställs inför utmaningen att erhålla realtidsinformation om sitt containergods som skeppas på översjö. Vidare efterfrågade Bertling insikt i vilka [...]