Branschvinnare i Sverige 2023

Besöksundersökning för Alingsås Energi

Alingsås Energi är ett kommunägt bolag som levererar energi- och infrastrukturtjänster till sina kunder. Sedan starten av Lights in Alingsås, ett populärt ljusevenemang med över 70 000 besökare, har Alingsås Energi varit engagerade i projektet. Alingsås Energi efterfrågade en bättre förståelse för vad evenemanget genererar för nytta åt bolaget och till kommunens olika verksamheter. Varav HandelsConsulting genomförde en besöksundersökning, och samlade in tusen enkätsvar. För att vidare leverera en rapport som kartlade vilka som besökte evenemanget och vilken nytta det bidrog med till kommunen samt Alingsås Energi och hur man hade kunnat öka nyttan ytterligare.

Situation

Alingsås Energi är ett kommunägt bolag som, utöver ordinarie verksamhet, arrangerar Lights in Alingsås varje år. Evenemanget har funnits i flera år och har sedan 2018 arrangerats fullt av Alingsås Energi. I dagsläget attraherar evenemanget ca 70 000 besökare till Alingsås kommun.

Utmaning

Alingsås Energi har inte tidigare genomfört någon undersökning på vad evenemanget genererar för nytta till bolaget, till kommunens olika verksamheter och för personerna som besöker evenemanget.

Lösning

HandelsConsulting genomförde en besöksundersökning med de som deltog på evenemanget Lights in Alingsås. Undersökningen genomfördes via enkäter på plats på evenemanget och syftade till att undersöka hur evenemanget kan utvecklas ut besökarnas perspektiv.

Resultat

HandelsConsulting levererade en rapport innehållandes en djupare förståelse för besökarnas upplevelse av Lights in Alingsås samt Alingsås Energi. Rapporten redogjorde även för den nytta som evenemanget har för bolaget samt besökarna till evenemanget. HandelsConsulting levererade även rekommendationer för hur Alingsås Energi kan arbeta för att utveckla Lights in Alingsås nästkommande år.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.