Branschvinnare i Sverige 2023

NKI-undersökning för Boxholmshus

Logga Boxholmshus
HandelsConsulting hjälpte AB Boxholmshus att förbättra sina NKI-undersökningar om hyresgästernas nöjdhet. Genom en kvantitativ enkätmetod ökade de deltagandet och säkerställde åldersrepresentativitet. HandelsConsulting levererade en omfattande rapport med värdefulla insikter och rekommendationer för att stärka AB Boxholmshus som hyresvärd.

Situation

AB Boxholmshus är ett bostadsbolag som hyr ut lägenheter och förvaltar cirka 600 lägenheter i Boxholms kommun. 2021 omsatte bolaget drygt 90 miljoner kronor. Bolaget har tidigare genom NKI:er sökt få en samlad bild kring hyresgästernas nöjdhet.

Utmaning

Vid tidigare genomförda NKI:er har bolaget inte kunnat åstadkomma en tillräckligt hög svarsfrekvens som de önskat. Majoriteten av respondenterna hade dessutom en högre medelålder vilket inte ger en representativ bild rörande hyresgästernas nöjdhet. Boxholmshus vill därför genomföra en mer rättvisande NKI-undersökning.

Lösning

HandelsConsulting utformade ett kvantitativt intervjuunderlag som skickades ut till Boxholmshus hyresgäster via mail och post för att uppnå en hög svarsfrekvens. Frågorna baserade sig på Boxholmshus intresseområden och innefattade hyresgästernas trivsel med bostaden och närområdet samt upplevelsen av Boxholmshus som hyresvärdar.

Resultat

Enkäten samlade totalt 311 svar, jämfört med 223 från föregående år samt var representativ för Boxholmshus hyresgäster i helhet med avseende på åldersfördelningen. HandelsConsulting sammanställde och analyserade enkätsvaren och levererade en rapport innehållandes information om hur Boxholmshus bör arbeta för att bli en mer attraktiv hyresvärd.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.