Branschvinnare i Sverige 2023

NKI-undersökning för Stiftelsen Åselehus

Åselehus är en stiftelse som äger och förvaltar såväl bostadshus, lägenheter och servicelokaler. De efterfrågade en bättre förståelse för hur deras befintliga hyresgäster uppfattade stiftelsen som hyresvärd, och vilken förbättringspotential som fanns för att utveckla bolaget. Därmed genomförde HandelsConsulting en enkätundersökning, via mejl och brev, med fokus på hyresgästernas upplevelse av Åselehus som hyresvärd. Efter sammanställning och analys levererade HandelsConsulting en NKI som identifierade Åselehus styrkor och svagheter, och kom med rekommendationer för vilka åtgärder bolaget borde vidta för att öka kundnöjdheten ytterligare.

Situation

Åselehus är en stiftelse som äger och förvaltar bostadshus med 244 lägenheter, vilket omfattar ungefär 20 000 kvadratmeter i form av hyreshus, radhus, tvåfamiljshus och parhus. Företaget äger och förvaltar också fastigheter som innehåller lokaler för stor del av servicen i Åsele.

Utmaning

Stiftelsen Åselehus efterfrågar en bättre förståelse kring hur deras befintliga hyresgäster uppfattar stiftelsen som hyresvärd och vilken förbättringspotential som finns för att bättre kunna utveckla verksamheten utefter hyresgästernas behov

Lösning

HandelsConsulting genomförde en NKIundersökning baserat på ett enkätutskick via post och mail bland Stiftelsen Åselehus hyresgäster. Undersökningen gjordes för att mäta hyresgästers nöjdhet, trygghet samt fördelar och nackdelar kopplat till att vara hyresgäst hos Åselehus.

Resultat

HandelsConsulting sammanställde och analyserade enkätdatanoch levererade en rapport innehållandes information kring hur Stiftelsen Åselehus bör göra för att öka nöjdheten och tryggheten hos deras befintliga hyresgäster. Utifrån dessa levererades även rekommendationer till Stiftelsen Åselehus hur de ska arbeta för att mäta upp till hyresgästernas behov och önskemål.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.