Branschvinnare i Sverige 2023

Kommersiell Due Diligence för Norconsult

Logga Norconsult
Norconsult AB är ett företag inom samhällsbyggnadssektorn med en årlig omsättning på cirka 500 miljoner kronor. De planerar att växa genom förvärv av andra bolag. HandelsConsulting utförde en omfattande kartläggning av potentiella förvärvsobjekt och identifierade två möjliga kandidater. Därefter genomförde de en kommersiell analys av dessa kandidater med fokus på marknadssituationen, kunder och verksamheten. HandelsConsulting presenterade sedan underlaget och rekommendationer för Norconsult AB att överväga angående eventuella förvärv.

Situation

Norconsult AB säljer kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Företaget omsätter idag runt 500 miljoner och planerar att växa genom förvärv av andra bolag.

Utmaning

För att kunna bedöma vilka företag som skulle kunna vara intressanta för förvärv av Norconsult AB utförde HandelsConsulting en omfattande förvärvkartläggning. Utifrån genomförd förvärvkartläggning identifierades två potentiella förvärvsobjekt för vidareanalys tillsammans med ansvarig från Norconsult AB.

Lösning

HandelsConsulting genomförde en kommersiell analys av två potentiella förvärvsobjekt med fokus på rådande och framtida marknadssituation, potentiella och existerande kunder samt förvärvsobjektets verksamhet. Utifrån kartläggningen upprättades en bedömning utifrån bestämda parametrar, sedermera upprättades en jämförelse av förvärvsobjekten.

Resultat

HandelsConsulting levererade ett underlag för förvärvsobjektens kommersiella potential samt rekommendationer avseende eventuella förvärv.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.