Branschvinnare i Sverige 2023

Marknadsanalys för Essity

Logga Essity
Det multinationella företaget Essity efterfrågade en god förståelse för marknaden i Europa kopplat till digitala städtjänster med fokus på luftkvalitet, inför eventuell etablering på marknaden. De valde att anlita HandelsConsulting för uppdraget, som senare genomförde en marknadsanalys som presenterade konkurrenssituationen, de olika kundpreferenserna och samarbetspotentialen hos andra aktörer, samt gav rekommendationer kring Essitys eventuella inträde på luftkvalitetsmarknaden i Europa.

Situation

Essity investerar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för digitala städtjänster. Luftkvalitet blir alltmer relevant för den mänskliga miljön eftersom den har en stor inverkan på hälsan. Därför är det en relevant faktor inom digital städning. Till exempel bör kontor, flygplatser, hotell och andra offentligainomhusmiljöer sträva efter god luftkvalitet.

Utmaning

Essity efterfrågar djupare kunskap om marknaden för luftkvalitet, både gällande mätning och åtgärder. Företaget vill veta mer om marknadspotentialen för att utvärdera och besluta om och i så fall hur de bör träda in på marknaden för luftkvalitet. Relevanta faktorer för att förbättra kunskapen om marknadspotentialen är etablerade företag, efterfrågan och konkurrenssituation.

Lösning

HandelsConsulting genomförde en marknadsanalys med fokus på befintliga aktörer på marknaderna för luftkvalitet i USA och Västeuropa. Detta genomfördes i ett första steg genom deskresearch och senare genom fyra fördjupande intervjuer med identifierade företag etablerade på marknaden.

Resultat

HandelsConsulting levererade en utförlig rapport som visade på hur konkurrensen ser ut idag, vilka parametrar som är mest efterfrågade av kunderna, efterfrågan av produkter på marknaden samt potentialen för samarbeten mellan företag. HandelsConsulting lämnade även rekommendationer kring vad Essity bör tänka på ifall de bestämmer sig för att träda in på marknaden.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.