Branschvinnare i Sverige 2023

Marknadsundersökning för Tranås kommun

Näringsidkare och större aktörer inom handeln påvisade ett intresse för ytterligare ett handelsområde i kommunen. Tranås kommun efterfrågade därför en djupare förståelse för hur ett nytt handelsområde hade påverkat det befintliga inne i centrala Tranås. Varpå HandelsConsulting genomförde en fullständig marknadsundersökning genom desk research och kvalitativa intervjuer med experter inom handelsetablering och forskare på Göteborgs Universitet. Efter sammanställning och analys levererade HandelsConsulting rekommendationer för hur Tranås kommun bör agera i frågan, vilka möjligheter samt risker som identifierats

Situation

Näringslivet i Tranås kommun vill etablera handel på västra sidan av stadens järnväg. Området är centralt och ligger i anslutning till ett befintliga handelsområde på Storgatan. Butiker i det nya handels-området är framförallt större lågpris-affärer, även så kallade ”Big Boxes”, som Dollar Store och Rusta. Det finns även näringsidkare med intresse att etablera en galleria i Tranås kommun.

Utmaning

Till följd av situationen tillkom ett dilemma: Tranås kommun ville inte att den lokala handeln på Storgatan skulle påverkas negativt till följd av etablering av big boxes i centrum, alternativt en galleria.

Lösning

HandelsConsulting genomförde en fullständig marknadsundersökning genom desk research och sju kvalitativa intervjuer med exporter inom handelsetablering och forskare på Göteborgs Universitet. Detta för att få en djupare förståelse kring hur etablering av ett nytt handelsområde i kommunen eventuellt skulle påverka den befintliga handeln på Storgatan.

Resultat

HandelsConsulting levererade en rapport med information kring hur ett nytt handelsområde hade påverkat Storgatan i Tranås kommun. Utifrån detta gav HandelsConsulting rekommendationer kring hur Tranås kan utveckla handeln i kommunen.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.