Tjänster

HandelsConsulting erbjuder tvärvetenskaplig kompetens genom rekrytering av studenter från samtliga program på Handelshögskolan.

Marknad

Att förstå sin marknad är att förstå sin potential. HandelsConsulting bistår med insikter och förståelse kring potential, möjligheter, konkurrenter och andra externa faktorer som sedan kan ligga till grund för beslut. HandelsConsulting har arbetat fram en beprövad projektmetodik och har erfarenhet av projekt inom området både nationellt och internationellt.

Exempel projekt