Tjänster

HandelsConsulting erbjuder tvärvetenskaplig kompetens genom rekrytering av studenter från samtliga program på Handelshögskolan.

Logistik

Struktur och processer kräver utvärdering och utveckling för många bolag. HandelsConsulting hjälper er att analysera, effektivisera, tydliggöra och förbättra er verksamhet och värdekedja. Med hänsyn till er affärsidé och strategi bistår HandelsConsulting med kunskap och förståelse kring utveckling av värdekedjan, eller identifiering av flaskhalsar i er verksamhet.

Exempel projekt