Tjänster

HandelsConsulting erbjuder tvärvetenskaplig kompetens genom rekrytering av studenter från samtliga program på Handelshögskolan.

Strategi

En väl utformad strategi är grunden i varje bolag och möjliggör konkurrensfördelar och en stark marknadsposition. HandelsConsulting kan bidra i arbetet med att skapa en djupare förståelse för er verksamhets långsiktiga målbild och affärsidé. I nära samarbete med er som företag bidrar HandelsConsulting till nya perspektiv för att utveckla er verksamhet.

Exempel projekt