Tjänster

HandelsConsulting erbjuder tvärvetenskaplig kompetens genom rekrytering av studenter från samtliga program på Handelshögskolan.

Organisation

Förståelse för verksamhet och personal är en fundamental faktor för ta genomtänkta beslut om verksamhetens framtid och utveckling. HandelsConsulting kan genom ett externt perspektiv bistå med insikter kring hur er verksamhet fungerar praktiskt i såväl processer men också som organisation i sin helhet. Med hjälp av noggranna analyser och utvärderingar kan HandelsConsulting hjälpa er att lyfta blicken och möjliggöra ett konkurrenskraftigt humankapital.

Exempel projekt