Tjänster

HandelsConsulting erbjuder tvärvetenskaplig kompetens genom rekrytering av studenter från samtliga program på Handelshögskolan.

Hållbarhet

Hållbart företagande handlar om att på ett effektivt sätt kombinera ekonomiska aspekter med såväl sociala som miljömässiga. Hållbarhet har blivit en allt viktigare del i arbetet för företag och organisationer och krav från olika intressentgrupper ökar. Med de senaste akademiska kunskaperna inom hållbarhet kan HandelsConsulting hjälpa er verksamhet att säkerställa ett hållbart arbetssätt med säker lönsamhet.

Exempel projekt