Branschvinnare i Sverige 2023

Medarbetarundersökning för Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan

Logga Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan
Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan AB, ett kommunägt fastighetsbolag, förbättrade sin ineffektiva medarbetarundersökningsprocess med hjälp av HandelsConsulting. De implementerade en digitaliserad metod för att genomföra och analysera undersökningar, vilket sparade tid och gav tydliga fokusområden för förbättring. Detta anpassades till företagets behov och kan användas för framtida undersökningar.

Situation

Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan AB är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter i Trollhättan kommun. De erbjuder industri-, kontors- och utbildningslokaler samt lokaler för offentlig verksamhet.

Utmaning

Företagets process för att hantera medarbetarundersökningar upplevdes som ineffektiv och tidskrävande då antalet medarbetare på företaget hade vuxit flera år i rad.

Lösning

HandelsConsulting skapade en digitaliserad process för att skapa, utföra och analysera företagets medarbetarundersökningar. HandelsConsulting genomförde därefter medarbetarundersökning på företaget, analyserade resultatet och gav förslag på vad företaget skulle kunna utveckla, samt hur detta skulle kunna utföras.

Resultat

Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan AB fick en effektiv och tidsbesparande process att utföra medarbetarundersökningar på samt ett digitalt verktyg för att analysera svar och ta fram fokusområden med. Både processen och verktyget anpassades för att passa in i företagets nuvarande arbetssätt, och kunde användas för företagets framtida medarbetarundersökningar.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.