Branschvinnare i Sverige 2023

Kundkännedom

Inom tjänsteerbjudandet kundkännedom erbjuder HandelsConsulting olika typer av kundundersökningar och analyser. Projekten kan vara riktade mot befintliga, potentiella eller tidigare kunder och ha ett fokus på kunders upplevelser, efterfrågan, demografiska profil eller andra faktorer som ger insikter i kunders beteenden och önskemål.

Vi levererar bland annat:
• NKI:er
• Tillväxtstrategier
• Varumärkesstrategier
• Behovsanalyser
• Marknadsanalyser
• Kundsegmenteringar
• Kundundersökningar
• Attitydundersökningar
• Social Listening
• Varumärkesanalyser

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.