Branschvinnare i Sverige 2023

Tillgänglighet

Tillgängliga lokaler
HandelsConsultings kontor är beläget 2 trappor upp på Vasagatan 9, Göteborg. Porttelefon finns med begränsad tillgänglighet (höjd ca 1,4 meter). Hiss i marknivå och dörröppnare finns. Lokalen har låga trösklar.

Avsaknad av tillgängliga toaletter
På HandelsConsultings kontor saknas toaletter som är tillgängliga för personer med eventuella hjälpmedel såsom rullstol. Toaletterna har inte heller inredning och utrustning som är lämpligt utformad och placerad för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, de har ej kontrastmarkeringar, och ej ett larm som går till en plats där det säkert kan uppmärksammas.

Tillbaka till föregående sida

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.