Branschvinnare i Sverige 2023

Våra konsulttjänster

Står du inför en utmaning inom ditt företag, affärsområde eller projekt? Vi att bistå Sveriges näringsliv med Handelshögskolans kompetens och den senaste kunskapen, genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster till företag och organisationer för fortsatt tillväxt, stabilitet, konkurrenskraft och kontinuerlig utveckling.

Detta gör vi genom att samla de mest drivna studenterna på Handelshögskolan i Göteborg, som studerar företagsekonomi, nationalekonomi, finans, entreprenörskap, internationell handel, logistik eller hållbarhet på Handelshögskolan i Göteborg.

2 200+

Levererade projekt

4,64

Av 5 i kundnöjdhet

Strategi & marknad

Inom Strategi & marknad bistår HandelsConsulting företag och organisationer med insikter och förståelse kring potential, möjligheter, konkurrenter och andra externa faktorer som sedan kan ligga till grund för avgörande beslut. HandelsConsulting har arbetat fram en beprövad projektmetodik och har erfarenhet av projekt inom området såväl nationellt som internationellt.

Strategi och marknad

Kundkännedom

Inom kundkännedom erbjuder HandelsConsulting olika typer av kundundersökningar och analyser. Projekten kan vara riktade mot befintliga, potentiella eller tidigare kunder och har generellt ett fokus på kunders upplevelser, efterfrågan, demografiska profil eller andra faktorer som ger insikter i kunders beteenden och önskemål.

Kundkännedom

Operativ verksamhetsstyrning

Operativ verksamhets-styrning

Operativ verksamhetsstyrning är en naturlig men kritisk del för varje verksamhet. I en föränderlig värld med snabbt föränderliga köpbeteenden och konsumtionsmönster växer nya koncept och affärsmodeller fram. Med hjälp av datadrivna beslut hjälper vi på HandelsConsulting våra kunder att lösa operationella utmaningar i nutiden, för att skapa förutsättningar för tillväxt och flexibilitet i framtiden.

Operativ verksamhetsstyrning

Digitalisering

I den moderna världen av digital transformation måste verksamheter arbeta aktivt med sin digitala utveckling. HandelsConsulting bistår företag och organisationer med insikter kring hur affärsmodeller kan tjänstefieras, digitaliseras och anpassas i syfte att identifiera nya intäktsflöden och skapa kundvärde. Genom utvärdering och analys av omvärlden kan HandelsConsulting förse verksamheter med insikter och förståelse för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

Digitalisering

Hållbarhet

Hållbart företagande handlar om att på ett effektivt sätt kombinera ekonomiska aspekter med såväl sociala som miljömässiga. Hållbarhet har blivit en nästintill kritisk del i arbetet för företag och organisationer i takt med att krav från olika intressentgrupper ökar. Med de senaste akademiska kunskaperna inom hållbarhet hjälper HandelsConsulting olika verksamheter att säkerställa ett hållbart arbetssätt som genererar lönsamhet.

Hållbarhet

Organisation

Inom organisation bistår HandelsConsulting företag och organisationer med att skapa en djupare förståelse för verksamhetens organisatoriska prestanda, vilket möjliggör synergier, konkurrensfördelar och effektivitet. HandelsConsulting kan genom ett externt perspektiv bidra med värdefulla insikter som kan vara kritiska för organisationens välmående.

Organisation

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.