Branschvinnare i Sverige 2023

Hållbarhet

Hållbart företagande handlar om att på ett effektivt sätt kombinera ekonomiska aspekter med såväl sociala som miljömässiga. Hållbarhet har blivit en nästintill kritisk del i arbetet för företag och organisationer i takt med att krav från olika intressentgrupper ökar. Med de senaste akademiska kunskaperna inom hållbarhet hjälper HandelsConsulting olika verksamheter att säkerställa ett hållbart arbetssätt som genererar
lönsamhet.

Vi levererar bland annat:
• Miljökartläggningar
• Hållbarhetsredovisningar
• Hållbarhetsstrategier
• Konkurrentanalyser
• Hållbarhetsrapportering
• Livscykelanalyser (LCA)
• Väsentlighetsanalyser
• GAP-analyser
• Riskanalyser
• Strategi för miljödiplomatisering
• Varumärkesstrategier

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.