Branschvinnare i Sverige 2023

Marknadsanalys för Adven

Logga Adven
Adven hjälper företag att övergå till förnybar energi, särskilt i Nordeuropa, och siktar nu på Tyskland. Tillsammans med HandelsConsulting har de genomfört en marknadsanalys som identifierade tre nyckelsegment och deras drivkrafter och hinder för att gå över till förnybar energi. Denna analys har väglett Adven i att fokusera på strategiska affärsmöjligheter på den europeiska marknaden.

Situation

Adven hjälper företag att ställa om till förnybar energi genom att erbjuda hållbara lösningar för energi- och vattenhantering, bland annat genom företagets Energy-as-a-Service-koncept. Verksamheten är främst fokuserad på den Nordeuropeiska marknaden, där flera kunder återfinns inom industrin. Samtidigt blickar Adven söderut mot ett gas- och oljeberoende Tyskland.

Utmaning

Adven vill stärka sin position på den europeiska marknaden men har svårt att identifiera de bakomliggande drivkrafterna som får företag att ställa om från fossil till förnybar energi. Genom en bättre förståelse för olika industrisegments drivkrafter och hinder till energiomställning vill Adven identifiera lämpliga kundsegment med långsiktig marknadspotential.

Lösning

HandelsConsulting genomförde en marknadsanalys där omfattande deskresearch av utsläppsdatabaser, forskningsrapporter och eurostatdata nyttjades för att identifiera tre viktiga nyckelsegment. Därpå genomfördes intervjuer med beslutsfattare och anställda med rådgivande roller hos tyska företag inom dessa nyckelsegment.

Resultat

Projektet resulterade i en utförlig rapport innehållandes insikter kring vilka drivkrafter och hinder som påverkar omställningen till förnybar energi hos de tre industrisegmenten i Tyskland. HandelsConsulting levererade även rekommendationer rörande vilket industrisegment Adven bör fokusera på samt hur företaget bör arbeta för att effektivt säkra en affär.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.