Branschvinnare i Sverige 2023

Nyheter från HandelsConsulting

Hur man vinner kampen om de unga talangerna

Hög konkurrens om kompetenta medarbetare och en fortsatt god kompetensförsörjning är en stor utmaning för majoriteten av alla verksamheter idag. Att förstå vad som attraherar och bibehåller unga talanger har en direkt påverkan på företagets framtida framgång, och därmed blir företags arbete med employer branding allt mer väsentligt. I den här artikeln kommer vi att beröra vad som krävs för att attrahera och bibehålla unga medarbetare.

Studenter, morgondagens arbetstagare, sitter och studerar på Handelshögskolans bibliotek.

Många företag tampas idag med att attrahera och behålla unga talanger, vilket är en nyckelkomponent för en fortsatt god kompetensförsörjning. Likväl verksamhetens framgång för att kunna tillgodose kunds allt högre krav och för att inte hämma företagets tillväxt. Så vad bör man som arbetsgivare beakta för att attrahera och bibehålla unga talanger?

Trygghet

Vissa är av uppfattningen att unga idag tenderar att byta arbete mer frekvent än förr, och att dessa inte är lojala till sina arbetsgivare. Undersökningar visar dock att unga främst värdesätter trygghet, och att de aktivt söker en arbetsplats där de kan se sig själva stanna i flera år. De två första åren av en anställning är mest kritiska för att fortsatt få behålla yngre medarbetare, men lyckas man med detta har man som arbetsgivare goda chanser att få behålla sin yngre personal i flera år till. De faktorer som huvudsakligen påverkar, och knyter an till trygghet, är lön, fast anställning och kollektivavtal.

Arbetsklimat och trevliga kollegor

Arbetsklimatet och trevliga kollegor är något unga talanger också värdesätter starkt. Det är en av de mest avgörande faktorerna för att attrahera, men framförallt för att bibehålla, unga talanger. Den yngre generationen är införstådd med att man spenderar majoriteten av sin tid på arbetsplatsen, varav dessa lägger stor vikt vid att man trivs. Därför är det en väl värd investering som arbetsgivare att avsätta både tid och resurser för teambuilding- och kulturövningar, men framförallt sociala aktiviteter som ej är arbetsrelaterade.

Work life balance

Unga talanger är generellt beredda att arbeta hårt, men värdesätter särskilt sin tid samt sitt psykiska välmående. Detta ställer högre krav på arbetsgivare när det kommer till en sund arbetskultur, där man har möjlighet samt uppmuntras till att ha en balans mellan arbete och fritid. Unga medarbetare förväntar sig att handlingsplaner mot psykisk ohälsa finns, och uppskattar flexibla arbetstider samt möjlighet till remote arbete.

Positiv & inkluderande företagskultur

Vidare vill majoriteten av yngre arbetstagare arbeta för arbetsgivare som delar deras värderingar och har en positiv samt inkluderande företagskultur. Arbetsgivare som tydligt kommunicerar sin kultur och värderingar kan locka till sig yngre arbetstagare som delar samma synsätt, och har då betydligt bättre chans att behålla dessa på längre sikt. Studier visar att unga förväntar sig att företag aktivt arbetar med jämställdhet, mångfald och inkludering.

Utveckling och framgång

För att attrahera och behålla unga talanger är det även centralt att verka för att de ges möjlighet att utvecklas samt att de upplever att deras kompetens tas tillvara på. Därför blir det allt mer väsentligt som företag att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för den yngre generationen. Exempelvis genom interna och externa utbildningar, mentorprogram, chans till arbetsrotation, extra ansvarsuppgifter och konkreta möjligheter till karriärutveckling.

Tydligt syfte & meningsfullhet

Unga talanger värdesätter även meningsfullhet högt och söker sig medvetet till arbetsgivare där de upplever sig kunna göra skillnad eller verka för det bättre tillsammans med företaget. Därför är det av yttersta vikt att som företag ha ett tydligt definierat syfte som knyter an till varför man gör det man gör eller vad organisationen är tänkt att bidra med till världen, dess marknad eller bransch. Unga söker sig också allt mer aktivt till företag som har en positiv inverkan på samhället och miljön. Varpå det blir allt mer väsentligt att relatera verksamheten till socialt ansvarstagande och hållbarhet samt att kommunicera verksamhetens positiva inverkan.

Uppfyller ditt företag de kriterier som krävs, har ett tydligt arbetsgivarvarumärke och kommunicerar det med framgång? HandelsConsulting har tack vare oerhört god kontakt med studenter och en djupgående inblick i vad unga värdesätter vid val av arbetsgivare genom åren hjälpt flertalet företag med medarbetarundersökningar, attitydundersökningar och employer branding-strategier för att lyckas. Vi ser fram emot att hjälpa er i kampen om de unga talangerna!


HandelsConsulting bidrar med den senaste kunskapen från Handelshögskolan till Sveriges näringsliv. Vi har genom åren bistått företag och organisationer med insikter om hur företag bör arbeta strategiskt för att minimera risker, och har erfarenhet av att utveckla affärsplaner samt att genomföra konkurrentanalyser. Ta en titt på vårt tjänsteerbjudande för att se hur vi kan hjälpa ert företag eller organisation.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.