Branschvinnare i Sverige 2023

Nyheter från HandelsConsulting

Tjänstefiering för en mer lönsam och konkurrenskraftig affärsmodell

Tjänstefiering är en affärsmodell som är på frammarsch, och många företag är nu intresserade av att utforska dess möjligheter. Genom att utvidga eller omvandla traditionella produkter till tjänster och helhetslösningar har företag möjlighet att öka sin lönsamhet samt att bli mer konkurrenskraftiga. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad tjänstefiering innebär, hur företag kan dra nytta av det och riskerna med att ignorera fenomenet.

Tjänster som affärsstrategi

Tidigare har företag främst fokuserat på att sälja produkter, och tjänster har traditionellt inneburit ett tillval för kund. Allt fler företag har dock, till följd av den förändrade efterfrågan och den ökade användningen av teknik, insett vikten av att inkludera tjänster som en central del av sin affärsmodell. Denna utveckling har även påskyndats av en ökad kundmedvetenhet, där kunden ställer högre krav på personligt anpassad service och en enklare vardag.

Tjänstefiering transformerar traditionella produktbaserade företag till mer tjänstebaserade företag, där tjänster och produkter kombineras i affärsmodellen för att skapa en bättre helhetslösning åt kunden. Där fokuset ligger på att underlätta kundens vardag, problem och utmaningar istället för att enbart sälja en vara till kunden. Tjänstefiering kan tillämpas i princip alla branscher, exempelvis inom tillverkning, finans, fastigheter, transport, och livsmedelsindustrin.

Ett exempel på ett företag som arbetar aktivt med tjänstefiering är det ledande belysningsföretaget Philips, de erbjuder helhetslösningar och tjänster utöver själva belysningen. Detta inkluderar exempelvis att de utöver att sälja belysning sköter driften och byter glödlamporna åt företagen, övervakar energiförbrukningen för att identifiera möjligheter till besparingar samt anpassar belysningen för att förbättra människors välbefinnande. Deras tjänster stöttar kunden under hela kundresan och skapar mervärde utöver produkterna de säljer. Även Airbnb är ett företag som har nyttjat tjänstefiering. Genom att skapa en plattform där privatpersoner kan erbjuda sina hem som tillfälliga boenden för resenärer har de möjliggjort en lönsam och kundinriktad affärsmodell, utan att själva äga några fastigheter för uthyrning. Tjänstefiering handlar helt enkelt om att bistå kunden med en helhetslösning i form av tjänster, och inte bara produkter, för en mer kundcentrerad samt värdebaserad affärsmodell. Dessutom kan tjänstefiering skapa en mer lönsam affärsmodell, eftersom företaget slipper investera i produktionen av en fysisk produkt och istället kan ta betalt för användningen av tjänsten. Men även då tjänstefiering skapar långvariga relationer med sina kunder, genom att erbjuda tjänster som är anpassade för deras unika behov.

Vikten av att anamma tjänstefiering

Tjänster som affärsstrategi

Framtiden för tjänstefiering ser ljus ut, med en fortsatt ökning av efterfrågan på personliga och anpassade tjänster. Företag som inte bejakar tjänstefiering kan gå miste om flera affärsmöjligheter och stå inför flera risker. Kundernas behov och förväntningar förändras över tid, och företag som inte anpassar sig till dessa förändringar kan riskera att bli obsolet. Konkurrenter som har anammat tjänstefiering som en del av sin affärsmodell kan även ta marknadsandelar genom att erbjuda ett annat mervärde till kunderna. Vilket kan leda till att företaget förlorar såväl kunder som intäkter. Därmed blir ytterligare en risk för företag som inte beaktar tjänstefiering att de kan tvingas konkurrera på pris istället för värde. Genom att erbjuda helhetslösningar och värdebaserade tjänster kan företag differentiera sig från sina konkurrenter och undvika att hamna i en prisbaserad konkurrens.

Sammanfattningsvis är tjänstefiering en viktig affärsstrategi för företag som vill bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Genom att omvandla traditionella produkter till tjänster, kan företag erbjuda en mer personlig och anpassad upplevelse för sina kunder, samtidigt som de löser kundens problem samt skapar mervärde. För att undvika dessa risker bör företag överväga att anamma tjänstefiering som en del av sin affärsmodell och fokusera på att erbjuda helhetslösningar och värdebaserade tjänster som möter kundernas behov och förväntningar.


HandelsConsulting bidrar med den senaste kunskapen från Handelshögskolan till Sveriges näringsliv. Vi har genom åren bistått företag och organisationer med insikter om hur företag bör arbeta strategiskt för att minimera risker, och har erfarenhet av att utveckla affärsplaner samt att genomföra konkurrentanalyser. Ta en titt på vårt tjänsteerbjudande för att se hur vi kan hjälpa ert företag eller organisation.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.