Branschvinnare i Sverige 2023

Hållbarhetsstrategi för Skaraborgs Städ

Logga Skaraborgs Städ och Servicepartner
Skaraborgs Städ, ett etablerat familjeföretag i Västra Götaland, Småland och Värmland, är stolta över sitt samhällsansvar inom mångfald, kvalitet och miljö. För att stärka sin konkurrenskraft har de valt att samarbeta med HandelsConsulting för att skapa en hållbarhetsrapport. Genom att analysera ledande företag inom servicebranschen har de fått insikt och en praktisk mall för att vägleda sitt eget arbete mot en mer hållbar framtid.

Situation

Skaraborgs Städ är ett familjeföretag i tredje generation som verkar i Västra Götaland, Småland och Värmland. Företaget erbjuder privata och kommersiella kunder städ- och underhållstjänster i utomhus- och inomhusmiljöer. Skaraborgs Städ tar ett samhällsansvar både när det gäller mångfald, kvalitet och miljö.

Utmaning

Det samhällsansvar som företaget tar är något som ses som en stark konkurrensfördel som de samtidigt inte till fullo utnyttjar dagsläget. Skaraborgs Städ efterfrågar därför en förståelse för hur andra företag inom servicebranschen utformar sina hållbarhetsrapporter för att få underlag för hur företaget själva ska utforma sin egen hållbarhetsrapport.

Lösning

HandelsConsulting genomförde en benchmark av hur andra företag inom servicebranschen utformar sina hållbarhetsrapporter för att ta fram en mall samt checklista på vad en hållbarhets-rapport bör inkludera.

Resultat

HandelsConsulting sammanställde och analyserade datainsamlingen och levererade en utförlig rapport, som visade på hur ledande bolag inom Svenska servicebranschen utformar sina hållbarhetsrapporter. HandelsConsulting lämnade även en mall och checklista för hur Skaraborgs Städ bör upprätta sin hållbarhetsrapport.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.