Branschvinnare i Sverige 2023

Integrationsstrategi för Tierpsbyggen

Logga Tierpsbyggen
Tierpsbyggen AB är ett kommunalt bostadsbolag, som fick ägardirektiv om att bekämpa segregationen i kommunen varpå de efterfrågade hjälp med attt utveckla integrationsfrämjande åtgärder. I detta ändamål samarbetade de med HandelsConsulting, som genom kvalitativa intervjuer och forskning utarbetade en handlingsplan och en integrationsstrategi. Rapporten belyste orsaker och effekter av segregation, och gav konkreta exempel på samarbetsmetoder för att främja social integration i Tierps kommun på lång sikt.

Situation

AB Tierpsbyggen är ett kommunalägt bostadsbolag som bygger och förvaltar bostäder i Tierps kommun. Tierpsbyggens bostäder är jämnt fördelade över hela kommunen och vart femte invånare använder bolagets tjänster. Till följd av nya ägardirektiv att motverka segregationen i kommunen vill AB Tierpsbyggen ta fram en plan för hur bolaget kan främja integrationen.

Utmaning

AB Tierpsbyggen efterfrågar en förståelse för vilka åtgärder som bostadsbolaget ska fokusera på för att öka integrationen i Tierps kommun. Företaget efterfrågar en konkret strategi utifrån ett långsiktigt perspektiv som inkluderar flera olika aktörer och åtgärder.

Lösning

Genom flertalet kvalitativa intervjuer med lokala aktörer i Tierps kommun samt forskare inom relevanta ämnesområden för integration och segregation tog HandelsConsulting fram åtgärder med stöd i forskning eller påvisad effekt i andra projekt som motverkar segregation. Därmed studerades också främst den senaste forskningen och verkliga exempel på initiativ.

Resultat

HandelsConsulting levererade en djupgående rapport vilken inkluderade en handlingsplan med möjliga integrationsstrategier. Rapporten belyste bland annat orsaker, effekter samt åtgärder mot segregation och gav exempel på samverkansformer för främjandet av den social integration i Tierps kommun.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.