Branschvinnare i Sverige 2023

Tillväxtstrategi för Kävlinge kommun

Logga Kävling kommun
Kävlinge kommun strävar efter att bli en hållbar boendekommun med över 45 000 invånare till 2040. För att locka fler invånare och förstå flyttmönster genomförde de en omfattande in- och utflyttningsundersökning i samarbete med HandelsConsulting. Undersökningen fokuserade på att analysera varför människor flyttar till eller från kommunen samt hur kommunikationen med kommunen upplevs. HandelsConsulting presenterade en tillväxtstrategi som bygger på tre lösningområden och åtgärder för att uppnå tillväxten. Målet är att öka nöjdheten bland invånarna i Kävlinge kommun och förverkliga deras långsiktiga vision.

Situation

Kävlinge kommun har som mål att växa hållbart och vara den bästa boendekommunen i Skåne län med över 45 000 invånare till 2040.

Utmaning

För att kunna locka fler invånare efterfrågade kommunen en bättre förståelse över gällande varför invånarna flyttar in till respektive ut från kommunen, vilken livssituation de befinner sig i samt hur kommunikationen med kommunen upplevs.

Lösning

HandelsConsulting genomförde en in- och utflyttningsundersökning för Kävlinge kommun baserat på kvalitativa och kvantitativa intervjuer med fokus på att skapa en förståelse för de för- och nackdelar nuvarande och tidigare invånare upplever med Kävlinge kommun. Beslutsfaktorer som låg till grund för flytten till respektive från kommunen sammanställdes även.

Resultat

HandelsConsulting levererade en tillväxtstrategi med målsättning att nå 45 000 invånare till 2040. Strategin baseras på tre olika solution areas som definierar de åtgärder Kävlinge kommun bör prioritera för att uppnå tillväxt. Detta resulterar i en tydlig genomförandeplan där nöjdheten bland invånare i Kävlinge kommun står i fokus.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.