Branschvinnare i Sverige 2023

Processeffektivisering för Hedemora Energi

Logga Hedemora Energi
Hedemora Energi, ett kommunalt bolag som erbjuder energi- och VA-tjänster, önskade att optimera sina inköpsrutiner. De samarbetade med HandelsConsulting för att effektivisera processen. Genom intervjuer, desk research och en processkartläggning tog HandelsConsulting fram en ny inköpsprocesskarta. Vidare presenterades tre rekommendationer, varav de första två var mindre avancerade och snabba förbättringar, medan den tredje involverade fler avdelningar och var något mer komplex. Optimeringen av inköpsrutinen ökade effektiviteten, och möjliggjorde att företaget kunde hantera mindre inköp av produkter och tjänster ännu bättre.

Situation

Hedemora Energi är ett helägt kommunalt bolag och ägs av Hedemora Kommun. Bolaget distribuerar fjärrvärme och stads-nätstjänster, producerar och distribuerar dricksvatten, omhändertar och renar avloppsvatten samt transporterar och behandlar avfall. Bolaget har beslutat om att rusta upp och bygga ut VA-verken under de kommande åren för ökad kundnytta.

Utmaning

Hedemora Energi saknar tydliga inköpsrutiner. Bolaget efterfrågar därmed en förståelse för hur de kan effektivisera inköpsprocessen. HandelsConsulting rekommenderar en utformning av inköpsrutiner för hur Hedemora Energi bör utforma dess inköpsprocess i syfte att effektivisera arbetet samt få bättre koll på mindre inköp av produkter och tjänster.

Lösning

Intervjuer genomförde med utvald personal på Hedemora Energi och konkurrerande företag för att se hur varje företag, avdelning och personal arbetar med inköp. Därutöver genomfördes desk research och en processkartläggning för att visuellt presentera hur Hedemora Energis inköpsrutiner ser ut idag, samt för att visa hur eventuella framtida rutiner kan se ut.

Resultat

Baserat på rekommendationerna och en tidigare processkartläggning har HandelsConsulting tagit fram en ny inköpsprocesskarta för företaget. Tre rekommendationer presenterades för att förbättra inköpsrutinerna på Hedemora Energi. De första två är snabbare och enklare att genomföra, medan den tredje är mer omfattande och involverar fler avdelningar.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.