Branschvinnare i Sverige 2023

Processkartläggning för Norrenergi

Logga Norrenergi
Norrenergi är en föregångare inom hållbar energi, med en stark inriktning på förnybara bränslen och en imponerande användning av 99 % förnybara bränslen i sin värmeproduktion. De strävar efter att göra samhället mer hållbart och i linje med naturen, med "Bra Miljöval" som deras vägvisare. För att optimera sina interna processer och maximera effektiviteten, valde Norrenergi att samarbeta med HandelsConsulting. Vi genomförde en noggrann kartläggning av deras IT-, ekonomi- och upphandlingsavdelningar genom att intervjua deras medarbetare. Vårt arbete resulterade i en detaljerad och illustrativ analys samt konkreta rekommendationer för att förbättra processerna.

Situation

Norrenergi satsar på förnybara bränslen där verksamhetens fjärrvärme och fjärrkyla bidrar till att göra samhället mer hållbart. De senaste åren har Norrenergi använt omkring 99 % förnybara bränslen i deras värmeproduktion. Norrenergi tror att Bra Miljöval som verktyg är rätt väg i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, i balans med naturen.

Utmaning

I dagsläget har Norrenergi förutbestämda processer på flera avdelningar och efterfrågar djupare förståelse för och kartläggning av dessa processer. Syftet är att undersöka huruvida dessa processer är effektiva samt belysa möjligheter till att effektivisera arbetet på ekonomiavdelningen.

Lösning

HandelsConsulting utförde en processkartläggning på Norrenergis IT-, ekonomi-, och upphandlings- & inköpsavdelning genom att utföra intervjuer med flertalet anställda på bolaget. Resultatet analyserades samt jämfördes med bolagets tidigare framtagna processkartläggningar i syfte att leverera insikter i hur rutinerna kan förbättras.

Resultat

HandelsConsulting levererade en illustrativ och detaljerad kartläggning av de interna processerna på Norrenergis IT-avdelning, ekonomiavdelning och bolagets inköps- & upphandlingsavdelning. Vidare levererades rekommendationer för hur Norrenergi kan förbättra de delar av processerna där främsta förbättringspotential identifierades.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.