Branschvinnare i Sverige 2023

Branschanalys för FKG

Logga Fordonskomponentgruppen
Fordonskomponentgruppen, en branschorganisation som samlar alla underleverantörer till fordonsindustrin, har genomfört regelbundna undersökningar om branschens utveckling i samarbete med HandelsConsulting. FKG begärde denna gång en kartläggning av leverantörslandskapet, och en fördjupad förståelse av branschens ekonomiska utveckling. HandelsConsulting upprättade en databas, utförde desk research och genomförde en enkätstudie. För att slutligen leverera en fullständig branschanalys innefattande en branschkartläggning, finansiell analys, framtidsutsikter och rekommendationer för hur FKG framgent kan stärka medlemsföretagens konkurrenskraft. Projektet har använts som underlag för att påvisa branschens betydelse, och vid lobbyverksamhet gentemot politker och övriga näringslivet.

Situation

Fordonskomponentgruppen är en branschorganisation som representerar cirka 300 företag. De har tidigare utfört undersökningar kring branschens finansiella utveckling samt en branschanalys i samråd med HandelsConsulting, och har som mål att göra detta vart tredje år framöver. 

Utmaning

FKG efterfrågar en kartläggning av hur många leverantörer som finns, vilka de är samt en ökad förståelse för branschens finansiella utveckling.

Lösning

HandelsConsulting uppdaterade existerande databas från tidigare genomförda projekt. Detta genom att exkludera företag som inte nådde uppsatta kriterier som exempelvis omsättning, konkurs eller att de blivit förvärvade. Företag inkluderades även efter bestämda kriterier som exempelvis omsättning och om de var nystartade inom branschen.

Resultat

HandelsConsulting sammanställde och analyserade desk research och enkäter. HandelsConsulting levererade den uppdaterade databasen med tillhörande finansiell analys samt en utförlig rapport med fokus på framtiden i branschen och medlemsföretagens åsikter. Det levererades även rekommendationer på hur FKG kan hjälpa sina medlemsföretag med deras utmaningar.

Läs ett utdrag från rapporten

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.